מזכרת מהחדר בריחה מחכה לכם בתאי הדואר

ד"ש מהארכיון • כניסות

לכל מי שהשתתף בחר בריחה השנה - מחכה לכם בתיבת הדואר מתנה קטנה.

מגנט - מזכרת מהחוויה.

נתראה בשנה הבאה.

צוות חדר הבריחה