עצמאים

רוצים לפרסם כאן?

עצמאיים? בעלי עסק קטן (או אולי גדול)? נשמח שתצטרפו אלינו לכאן.

אנא שלחו מייל לחן kibutzramatdavid@gmail.com t או לרותם rotem@krd.org.il ובו כמה משפטים על העסק שלכם, צרפו לוגו וכמה תמונות ו... זהו.

המתנה קצרה ואתם בדף העצמאים שלנו.

מחכים לכם.