בקשה מהנהלת חשבונות - העברת תלושים 2019

הודעות מזכירות • 12/7/2020 כניסות

לכל החברים

כל מי שעוד לא העביר תלושים וטופס 106 של שנת 2019

מתבקש לשלוח בהקדם להנהלת חשבונות את התלושים, אנו חייבים לסגור דוחות כספיים של 2019.

תודה על שיתוף הפעולה, ניתן לשלוח למייל של שחר shachar@krd.org.il או להביא למזכירות

שחר זינגר לינה פרג

חשבת שכר הנהלת חשבונות