הנחיות בהצבעה בקלפי 22-23/08

הודעות מזכירות • כניסות

לחברים שלום

1. בעקבות הנחיות שקיבלנו הן ממבקר הקיבוץ והן מהיועץ המשפטי, ומכיוון שההצבעה הקרובה עוסקת בקבלה לחברות בלבד
המצריכה הצבעה בעד של 2/3 מהמצביעים - בפתק ההצבעה ניתן יהיה להצביע בעד או נגד בלבד ( ללא אפשרות להצביע נמנע )

2. ייפוי כוח יהיה בהתאם לתקנון ולפרסום על ההודעה על הקלפי :
" ההצבעה בייפוי כח מותרת במקרים הבאים בלבד :
א) בני זוג רשאים להצביע באמצעות ייפוי כח של בני זוגם בלבד.
ב) חברים שיהיו בחו"ל ומעוניינים להצביע, רשאים להצביע באמצעות ייפוי כח לחבר אחר.
מותר להצביע בייפוי כח לכל היותר לחבר אחד.

יפויי כח שיכתבו בקלפי אל מול חברי וועדת הקלפי יפסלו.

טופס ייפוי כח להצבעה בקלפי ניתן לקבל אצל טוניה במזכירות לפני ימי הבחירות (אפשר גם באמצעות המייל).

כולם מוזמנים להצביע ולהשפיע.

בברכה, אביב מן