תזכורת: הרצאתו של אמנון בוים "המיעוטים בדרום סין", יום ב׳ 12 ביוני 2017, 20:00 - 21:30

לוח אירועים • 11/6/2017 כניסות