לוח מודעות

מי מעוניין במחסן נאוה שפירא • 19/7/2017
מי מעוניין במחסן

הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי 18.7.17 טוניה מזכירות • 12/7/2017
הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי 18.7.17

מהמועצה לתושב – עולים לכנסת ישראל לכנס התנגדות להקמת שדה משלים בעמק, יוצאים לאור – ארוע של ספרות מקיבוצים ומעמק יזרעאל, גמר ליגת הקיץ ע"ש עמי טוניה מזכירות • 6/7/2017
מהמועצה לתושב – עולים לכנסת ישראל לכנס התנגדות להקמת שדה משלים בעמק, יוצאים לאור – ארוע של ספרות מקיבוצים ומעמק יזרעאל, גמר ליגת הקיץ ע"ש עמי

תמונות אחרונות

מהמועצה לתושב – עולים לכנסת ישראל לכנס התנגדות להקמת שדה משלים בעמק, יוצאים לאור – ארוע של ספרות מקיבוצים ומעמק יזרעאל, גמר ליגת הקיץ ע"ש עמי
מהמועצה לתושב – עולים לכנסת ישראל לכנס התנגדות להקמת שדה משלים בעמק, יוצאים לאור – ארוע של ספרות מקיבוצים ומעמק יזרעאל, גמר ליגת הקיץ ע"ש עמי