דרושים אופניים

הודעות מועצה • כניסות

*לצורך פרוייקט בעמק דרושים אופניים למספר ילדים שרוצים להצטרף ואין להם אופניים.*

נשמח לקבל אופניים במצב טוב לילדים בגילאי 9-18.

לתרומה,נא להשאיר הודעה במס 050-4318032 הכוללת את שם התורם, ישוב,מס טלפון. 

תודה,דקלה יוחאי-רוטמן, מנהלת האזור הצפוני- מועצת עמק יזרעאל.