פרוטוקול מס' 1/2018 מישיבת הנהלת הקיבוץ ווועד מקומי

הודעות מזכירות • 13/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקולים 2018