בחירת מועמדים להנהלת הקיבוץ

הודעות מזכירות • 20/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מידע לקראת אסיפה - בחירת הנהלת קיבוץ - מאי 20

20.5.2020

בחירת חברים להנהלת הקיבוץ

מידע לקראת אסיפה שתתקיים בתאריך: 25.5.2020 וקלפי שיתקיים בתאריך 4-5/6 חמישי ושישי.

  • הנהלת הקיבוץ סיימה קדנציה בת שלוש שנים ופורסם מכרז הקורא לחברים להגיש מועמדות לקראת בחירת הנהלה חדשה.
  • מידע אודות המועמדים (קורות חיים) מפורסם בהמשך ההודעה - לחצו של שם המועמד/ת כדי לפתוח את המסמך (ניתן לקבל במזכירות עותק מודפס).
  • הרכב הנהלת הקיבוץ: 10 נציגי ציבור + יו"ר קיבוץ, מנהל קהילה ומנהל עסקים.
  • מומלץ לבחור הנהלה מאוזנת מבחינה מגדרית וגילאית.

להלן שמות החברים שהגישו מועמדות לפי סדר הא' – ב' של שמות המשפחה:

מועמדים לקדנציה שנייה

מועמדים לקדנציה ראשונה

רונן בריל

מרטין אטקינס

שרון ורדי

גלי ארדמן וויס

שוקי זינגר

עודד חליוא

דני יניב

טוניה ליפשיץ

טלי מור

איילת מילר

דנה קושניר

אודי שוסטרמן

שירי שטיין

הבחירה – בקלפי

בהצלחה למועמדים,

טל אדלר

מנהלת מש"א