תזכורת: אסיפת קיבוץ, יום ב׳ 19 באוגוסט 2019, 20:00 - 21:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות