קול קורא לנציגי/ות ציבור לוועדת חינוך

הודעות מזכירות • 10/1/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא לחברות בוועדת חינוך - ינואר 22

9.1.22

קול קורא

לנציגי/ות ציבור לוועדת חינוך

מידע על ועדת חינוך

 • ועדת חינוך משמשת כהנהלה ציבורית – קהילתית של מערכת החינוך ברמת דוד.
 • תחומי עבודת הוועדה (מתוך אמנת החינוך 2019):
  • אישור ופיקוח על תקציב מערכת החינוך.
  • בחינת משמעויות חינוכיות של החלטות הקהילה.
  • התייחסות לאירועים מיוחדים ולשגרת הפעילות במערכת החינוך ומעבר לה.
  • דיון בהחלטות שיש בהן שינוי מול המצב הקיים במערכת.
  • סיוע וגישור בתקשורת בין ההורים למערכת החינוך מתוך מטרה לשמור על שיח מכבד.
 • חברי הוועדה נבחרים בהנהלת הקיבוץ לקדנציה של שלוש שנים.
 • הוועדה מתכנסת אחת לחודש.

כישורים נדרשים

 • רצון ומוטיבציה לתרום
 • רקע מקצועי בתחום החינוך אינו הכרחי
 • תקשורת בינאישית טובה

המעוניינים להגיש מועמדות – אנא העבירו מסמך קורות חיים או מסמך "הצגה עצמית" למנהלת משא (tal_ad@krd.org.il) עד לתאריך: 23.1.22