מזכירות, הנהלה וועדות

פירוט תשלומים
פירוט תשלומים

בעלי תפקידים
בעלי תפקידים

הנהלת הקיבוץ
הנהלת הקיבוץ

וועדות
וועדות

מהמועצה

אתר מועצה איזורית עמק יזרעאל

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במרחב הכפרי

אתר "בעמק" כדי לדעת מה קורה

מזכירות רמת דוד