מזכירות, הנהלה וועדות

מזכירות רמת דוד
מזכירות רמת דוד

מהמועצה
מהמועצה

פירוט תשלומים
פירוט תשלומים

בעלי תפקידים
בעלי תפקידים

הנהלת הקיבוץ
הנהלת הקיבוץ

וועדות
וועדות

מהמועצה

אתר מועצה איזורית עמק יזרעאל

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במרחב הכפרי

אתר "בעמק" כדי לדעת מה קורה

מזכירות רמת דוד