הודעה חדשה

מהמועצה

אתר מועצה איזורית עמק יזרעאל

מעברים בעמק - מרכז תעסוקה קהילתי במרחב הכפרי

אתר "בעמק" כדי לדעת מה קורה

מזכירות רמת דוד