בחירות למזכ"ל התנועה 2019

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

לחברים- שעות קלפי ויום הבחירות

מכתב לחברי הקיבוץ 27

 

 

From: התנועה הקיבוצית [mailto:kibbutz@webaxy.com]
Sent: Thursday, November 28, 2019 6:45 AM
To: אביב מן
Subject: בחירות למזכ"ל התנועה 2019