הודעה על פתיחת קלפי 5-6 לנובמבר

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על פתיחת קלפי

לחברים שלום

 

בהמשך לאסיפה מיום ב' 25.11

 

תתקיים הצבעה בקלפי בשבוע הבא

 

 

כולם מוזמנים להצביע ולהשפיע

 

בברכה

אביב מן