פרוטוקול מס' 4 מישיבת הנהלת הקיבוץ וועד מקומי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 4-2018