החינוך החברתי-קהילתי

חינוך • 31/3/2016 כניסות

לחץ כאן לעריכת הטקסט

החינוך החברתי-קהילתי כולל את כיתות א-י"ב, ומורכב משלוש מסגרות: בית ילדים "רקפת" (כיתות א-ג), בית ילדים "נשר" (כיתות ד-ו) ומרכזון לחברת הנעורים (ז-י"ב). ברקפת ונשר ישנם שני מדריכים בכל בית, ואת המרכזון מובילה מד"בית (מדריכה בוגרת).

מטרת החינוך החברתי-קהילתי היא חיזוק תחושת השייכות של הילד למעגלים בהם הוא נמצא. במעגל הראשון אנחנו עובדים על תחושת שייכות וחיזוק היחסים החברתיים בתוך בית הילדים עצמו. הילדים מבלים זמן רב יחד, וכל פעילות, מאפייה ועד משחק בכדור, מערבת נושאים חברתיים. במעגל השני אנחנו מסתכלים על הילדים כחלק מן הקיבוץ - מתחברים אל החגים הנחגגים, הענפים, הגנים, הספריה, המרחבים בתוך הקיבוץ ובסביבתו הקרובה. במעגל הרחב יותר - שייכות לארץ, למדינה, התייחסות לאוכלוסיות השונות החיות בישראל ובעולם ושמירה על הסביבה.

בתי הילדים רקפת ונשר פתוחים בימים א-ה מסיום ביה"ס, בין השעות 14:30-17:00. ביום ו' בית הילדים פתוח 07:30-13:00. בחופשים בתי הילדים פתוחים מהבוקר עד שעה 16:00 לאורך כל החופש.

מערכת החינוך החברתי-קהילתי מנוהלת ע"י תאיר גלאור חגולי, והיא נמצאת בקיבוץ בימים א', ג', ד' - נייד: 050-2027463 מייל: tairgal@gmail.com