חוברות שיוך

קבצים מצורפים:

זכויות חוזיות בדירת המגורים בתקופת הביניים - חברים

זכויות חוזיות בדירת המגורים בתקופת הביניים - יורשים

חוברת שיוך דירות

לעיון ושימוש החברים חוברות השיוך

להרשמה למפגשי חתימה לחץ כאן

מועד אחרון לחתימה על חוברת השיוך הקנייני.
מועד אחרון לחתימה על חוברת השיוך הקנייני.

חתימה על חוברת השיוך 6/10/16
חתימה על חוברת השיוך 6/10/16

ביטול חתימות לשיוך בתאריך 11/7
ביטול חתימות לשיוך בתאריך 11/7

תאריכים נוספים למפגשי החתמה על חוברות השיוך החוזי
תאריכים נוספים למפגשי החתמה על חוברות השיוך החוזי

יצירת קשר בנושא השיוך

חנה קנריק

במייל: hanak@krd.org.il

טלפון: 050-5554165

summday_6279422798

לינק הרשמה למפגשי חתימה

להרשמה למפגשי חתימה לחץ כאן