קורס פסיכומטרי מוזל לצעירי המועצה

הודעות מועצה • 20/3/2018 כניסות

 קורס פסיכומטרי מוזל לצעירי המועצה :

פסיכומטרי - הרשמה למועד יולי 2018 החלה

 (29 אפריל שיעור ראשון)

http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=565&ArticleID=2463