הנהלת הקיבוץ

מזכירות, הנהלה וועדות • 6/4/2016 כניסות

חברי ההנהלה הינם נבחרי ציבור, ונבחרים לקדנציה של 3 שנים

אורי שובל

שרון ורדי

אביב מן

רועי רבן

נעמי גדרון

דני יניב

יולית חונה

רונן בריל

דנה קושניר

שוקי זינגר

ליאור שבתאי

טלי מור

גלעד קנט

צוות תיאום / הנהלה פעילה

אורי שובל

שרון ורדי

רועי רבן

אביב מן