הודעות מהמרפאה - חודש נובמבר ובכלל...

הודעות מרפאה • 29/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

שינויים בעבודת המרפאה בחודש נובמבר 2017

תזכורת - סדר העבודה השבועי הקבוע של המרפאה

 

עירית - מרפאה