אסיפה כללית - יום שני 23/11 שעה 20:00 בזום

הודעות מזכירות • 16/11/2020 כניסות

16.11.2020

אסיפה כללית

תתקיים ביום שני,

23.11.2020

בשעה 20:00 בזום.

(קישור לזום ישלח באותו היום בהודעה ובאתר הקיבוץ)

סדר היום:

הודעות עזיבה

ועדת ביקורת

שדה תעופה

קלפי אלקטרונית

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

  • חומר רקע ישלח בהמשך.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה