תזכורת: הרצאתה של נעמה אגוזי על החפרים הארץ ישראלים במלחמת העולם ..., יום ג׳ 12 ביוני 2018, 20:00 - 21:00 (IDT)

לוח אירועים • 5/6/2018 כניסות