הודעה על האספת קיבוץ שתתקיים ביום שלישי, 13/02 במקום יום שני.

הודעות מזכירות • 7/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על האספת קיבוץ