בעלי תפקידים

מזכירות, הנהלה וועדות • 10/4/2016 כניסות

אביב מן - מנהל קהילה

מנהל הקהילה מנהל את ענפי ועסקי הקהילה במסגרת תקציב הקהילה שאושר, ועל פי החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית. מנהל הקהילה אחראי לכינוס האסיפה הכללית, מנהל את תקציב ה״ועד המקומי״ בהתאם לנדרש ועל פי הנחיות והחלטות המועצה האזורית עמק יזרעאל. במסגרת זו הוא אחראי על כל השירותים המוניציפליים בקיבוץ.

למנהל הקהילה אחריות לניהול כספי ותקציבי של המערכות המופעלות בתחומי אחריותו לרבות בקרה על תקינות ניהול תקציבי החברים המופקדים בחשבון הקיבוץ.

מנהל הקהילה מכין תכנית עבודה שנתית ורב-שנתית לקהילה (תקציב ותוכנית השקעות) ומביא אותה לדיון ואישור ההנהלה והאסיפה הכללית. כמו כן הוא בעל סמכות ניהול העובדים והחברים בתחום הקהילה, כולל הבאת עובדים ו/או פיטורי עובדים וזאת בכפוף להחלטות בנושא העבודה כפי שאושרו.

היקף המשרה של מנהל הקהילה מוגדר על ידי ההנהלה (1/2 משרה), כפוף להנהלה ופועל בהתאם להחלטותיה. המינוי לתקופה של 4 שנים.

לתיאום פגישות אישיות - ניתן ליצור קשר עם טוניה במזכירות.

ימי עבודה: ב', ג', ה' (חצי יום). אביב - 052-5255658 , aviv@krd.org.il

אורי שובל יו"ר הקיבוץ

ליו"ר אחריות כוללת להתנהלות הכלכלית והחברתית בקיבוץ, והתווית האסטרטגי לטווח הארוך.

ליווי, סיוע ובקרה למנהלי קהילה ועסקים. הצגת תכנית שנתית, תכנית השקעות ותכניות רב – שנתיות לאישור האסיפה.

אחריות לקיום של עבודת מטה ועבודה שוטפת של ההנהלה, וממלאי התפקידים. מעקב ובקרה על עבודת ההנהלה, אחריות לניהול פגישות הנהלה פעילה / צוות תאום.

אחריות על אסטרטגיה פיננסית של הקיבוץ וטיפול באירועים מיוחדים.

השתתפות באספות קיבוץ, ובישיבות של צוותים נוספים לפי הצורך.

לתיאום פגישות אישיות, ניתן ליצור קשר עם טוניה במזכירות או לאורי במייל urishooval@gmail.com

שרון ורדי - גזבר הקיבוץ והמפעלים

ימי עבודה - א' , ג' ,ה ' מ 8:00-9:30, יום ב' יום מלא

משרד: 04-6549012, נייד: 050-5679372, Vardi_s@krd.org.il

רועי רבן - מנהל העסקים של הקיבוץ. עוסק גם בתשתיות חדשות בתחום הישוב.

עסקי הקיבוץ: חקלאות ותעשייה, רפת, לול, גידולי שדה, מפעל מתכת.

החזקות והשכרות: החזקות - לקיבוץ החזקות בתאגידים אזוריים וארציים, חלקם תאגידים התומכים בענפי החקלאות והייצור, אחרים הם לצורך תשואה בהווה ובעתיד. השכרות - ישנם אתרים ומבנים שונים המושכרים בשטח הקיבוץ. האתרים והמבנים שבשטח ענפי הייצור מנוהלים ע״י מגזר העסקים בעוד שהאתרים והמבנים הנמצאים בשטחי הציבור מנוהלים ע״י הקהילה.

ניתן לפנות בכל הקשור לעסקי הקיבוץ: התעניינות בשיתוף פעולה, התעניינות בהשתלבות בעסקי הקיבוץ וכדומה.

ימי עבודה: א' חצי יום, ב', ד' ימים מלאים.

נייד: 053-6539002, roey@krd.org.il

טוניה ליפשיץ - מזכירה טכנית

אחראית על מגוון שירותי המזכירות: מודיעין, ארגון פגישות ואירועים במשרד לפי הצורך, מענה טלפוני לחברים שמתקשרים למרכזייה והפנייה לגורמים הרלוונטיים, קבלת הודעות, עזרה למחלקות השונות בפרויקטים שונים (כספים, חשבת שכר, הפצת הודעות), תיאום בין אנשי הצוותים השונים, תיאום פגישות וניהול יומני מנהלים, תיאום פגישות מול משרדים אחרים.

ימי עבודה: א' -ה'

משרד: 04-6549012, office302@krd.org.il

יוסי מלכי - מתאם תחזוקת תשתיות ומבנים

(תשתיות זורמות: מים, חשמל, ביוב, ואחזקת מבני ציבור)

מתן מענה לפתרון במקרה של תקלות תשתית.

הגדרת תיקונים נדרשים, בדיקה והשוואת עלויות לביצוע התיקונים, תאום/בקרה על הביצוע, בקרה על החיובים.

השתתפות בפגישות לפני תחילת בניה פרטית ובנייה/שיפוץ של מבני הקהילה - לפתרונות חיבורי חשמל, מים וכד' כולל גישה לקבלנים.

ליווי ובקרה על בנייה פרטית ועל קבלני חוץ בעבודות לקהילה.

חבר בוועדת תכנון (מתוקף התפקיד). ריכוז ושימור ידע תכנוני ותכניות ביצוע.

נייד:050-5340609 מייל: ymalki2@walla.co.il

למילוי טופס ליקויים ומפגעים בתשתיות ברחבי הקיבוץ לחץ כאן

חנה קנריק - תפעול טכני של שיוך הדירות

טיפול בהסכמי השיתוף במגרשים.

  • הפעלת צוות יישוב מחלקות במידת הצורך.

  • הכנת תיקי החברים וטיפול בהחתמת החברים כולל תיעוד ושמירת תיקים.

  • עבודה מול האחראית על מסד הנתונים.

  • טיפול ביישום החיובים והזיכויים במנגנוני האיזון.

  • טיפול שוטף מול הנהלת הקיבוץ והגורמים הרלוונטיים המטפלים בקיבוץ בכל הקשור ליישום השיוך.

ימי עבודה א-ה בין 8:00 ל 12:30

נייד: 050-5554165, hanak@ramat-david.co.il

מיכל חלויא- חשבת שכר ואחראית על החיובים בתקציב.

התשלום בקיבוץ מתבצע דרך כרטיס אשראי חוץ בנקאי של לאומיקארד (ניתן להזמין כרטיס כה גם ללא חשבון בבנק לאומי).

תלושי שכר יש להעביר למיכל אחת לחודש.

ימי עבודה: א' - ה'

משרד: 04-6549005, מייל- michalh@krd.org.il

מערך תקשורת - יוסי אבשלום ובני אדר

מערך התקשורת כולל את הנושאים הבאים:

טלויזיה - באמצעות yes - אחראי יוסי אבשלום, תקלות ישירות מול yes בטלפון: *2080 או 1-800-20-8000

טלפונים - באמצעות בזק - אחראי לרישום וחיוב בני אדר, אחראי לסיוע בתקלות יוסי אבשלום.

אינטרנט - באמצעות הוריזן - אחראי לרישום וחיוב בני אדר, תקלות ישירות מול הוריזן 03-6178181

לפניות בנושאי תקשורת מוזמנים לפנות אלינו : יוסי - 053-6539007, בני - 050-3764664

רונן בן משה - רישום וחיוב צריכת מים וחשמל

מערכת מניית המים הינה אלחוטית. נתוני קריאות המונים נרשמים במחשב פעמיים ביממה לכל מונה. חיוב הצרכנים מתבצע על פי קריאות המונים והוראות רשות המים (תעריפים). לפני הוצאת החיוב מקבלים החברים במייל דף דיווח אישי לפי קריאות המונה שלהם בתחילת חודש העוקב. דף המידע מחזיק נתונים שונים שיעזרו לחבר בניהול צריכת המים שלו.

מערכת מניית החשמל היא ידנית עדיין ופעולתה איטית וכבדה. בבתים החדשים מורכבים מונים אלחוטיים אבל הם עם שאר המערכת מתנהלים ידנית. גם כאן יוצא דף מידע לחברים אלא שהוא מופק יחד עם החיוב. לכן במערכת החשמל מבוצעים התיקונים בחודש התקציב הבא.

לפניות בנוגע לצריכה החודשית, מוזמנים לפנות אל רונן: 04-6506798, ronen@krd.org.il

שרה רוט - משאבי אנוש

ליעוץ או התלבטות בנושאי פרישה, פיטורים, זכויות עבודה ושכר ניתן לתאם פגישה דרך טוניה

במייל office302@krd.org.il