הודעות מזכירות

מכתב בנושא התמגנות בזמן ירי טילים
מכתב בנושא התמגנות בזמן ירי טילים