הודעות מזכירות

שימו לב! חל איסור חמור להבעיר אש בסוף השבוע הקרוב
שימו לב! חל איסור חמור להבעיר אש בסוף השבוע הקרוב