הודעות מזכירות

הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות18/7/2017
הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות

אזכרה לצפי קריב 21/7 במלואות שנה ללכתו16/7/2017
אזכרה לצפי קריב 21/7 במלואות שנה ללכתו

שעות פתיחת הבריכה חודשים יוני ויולי26/6/2017
שעות פתיחת הבריכה חודשים יוני ויולי

אזכרה לעדה ליזרוביץ22/6/2017
אזכרה לעדה ליזרוביץ

תמונות אחרונות

הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות
הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות