הודעות מזכירות

תזכורת לגבי הצבעה בקלפי בימים חמישי ושישי
תזכורת לגבי הצבעה בקלפי בימים חמישי ושישי