תזכורת: מפגשיחה עםלימור רגב המועמדת לרשות המועצה, יום ב׳ 9 ביולי 2018, 20:30 - 21:30 (IDT)

לוח אירועים • כניסות