קול קורא -צוות תכנון חדר אוכל

הודעות מזכירות • כניסות

לפני כ 5 שנים הוקם צוות שתיכנן מחדש את מבנה חדר האוכל והגיע לשלבים מתקדמים של תכנון אדריכאלי.
לאחר הקפאה של מספר שנים לטובת קידום פרוייקט המרכזון
אנו שבים לקדם את פרוייקט חדר האוכל בראיה הכוללת הפעם גם את אזור המטבח לשעבר (שבי בשר היום).
לצוות הקיים דרושים 2 מתנדבים נוספים שיצטרפו לחשיבה המשותפת והצפת הצרכים השונים של הקהילה.
חברים המעוניינים לקחת חלק מוזמנים לשלוח הודעה לשי עד לתאריך 15/7
תודה רבה ונשתמע