רכבת העמק מאריכה את שעות הפעילות בימי חמישי בחודש אוגוסט

הודעות מועצה • 9/8/2017 כניסות