משולחן מנהל הקהילה

מה קורה בבית?  4/8/17
מה קורה בבית? 4/8/17

מועמד נוסף לחברות  - עודד חלויא
מועמד נוסף לחברות - עודד חלויא

חומר רקע לקראת האסיפה מחר - קבלה לחברות
חומר רקע לקראת האסיפה מחר - קבלה לחברות

מה קורה בבית? 30/6
מה קורה בבית? 30/6

מה קורה בבית? עדכונים ממנהל הקהילה ועדכוני תרבות 26/5/17
מה קורה בבית? עדכונים ממנהל הקהילה ועדכוני תרבות 26/5/17

מה קורה בבית? עדכונים ממנהל הקהילה ועדכוני תרבות 22/4/17
מה קורה בבית? עדכונים ממנהל הקהילה ועדכוני תרבות 22/4/17

עדכונים חשובים בנושא שיוך הדירות
עדכונים חשובים בנושא שיוך הדירות

מה קורה בבית? דיווח מיו"ר הקיבוץ, מנהל הקהילה והתרבות. חג שמח!
מה קורה בבית? דיווח מיו"ר הקיבוץ, מנהל הקהילה והתרבות. חג שמח!

מה קורה בבית? 10/2/2017
מה קורה בבית? 10/2/2017

מה קורה בבית? 30/12/16 חג שמח!
מה קורה בבית? 30/12/16 חג שמח!

מה קורה בבית? 4/11/16 (מורחב: מנהל קהילה ותשתיות)
מה קורה בבית? 4/11/16 (מורחב: מנהל קהילה ותשתיות)

מה קורה בבית? 1/10/16 (מורחב הכולל עדכונים מאביב מנהל הקהילה)
מה קורה בבית? 1/10/16 (מורחב הכולל עדכונים מאביב מנהל הקהילה)

תמונות אחרונות

מה קורה בבית? 10/2/2017
מה קורה בבית? 10/2/2017