פרוטוקול מס' 3/2018 מישיבת הנהלת הקיבוץ וועד מקומי

הודעות מזכירות • 13/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

Document3