פרוטוקול מס' 2/2018 מישיבת הנהלת הקיבוץ וועד מקומי

הודעות מזכירות • 13/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

Document2