אסיפת קיבוץ - אישור תקציב 2021 - יום שני 18.1 בשעה 20:00 בזום

הודעות מזכירות • 11/1/2021 כניסות

11.1.2021

אסיפה כללית

תתקיים ביום שני,

18.01.2021

בשעה 20:00 בזום.

(קישור לזום ישלח באותו היום בהודעה ובאתר הקיבוץ)

סדר היום:

1. אישור תקציב הקיבוץ 2021 – עסקים וקהילה

חומר רקע ישלח בהמשך

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה