כמות המשקעים - לינק למערכת איסוף גשמים

הודעות מזכירות • 28/1/2018 כניסות

באתר הבית שלנו בדף הראשי תחת קישורים מהירים ניתן להגיע בלחיצה אחת למעקב אחרי כמות הגשמים שירדה בקיבוצנוותודה ליעל הרמלין שבזכותה יש לנו נתונים שוטפים כמה גשם ירד