חודש נובמבר בסיפריה

תרבות ופנאי • כניסות

התחדשנו בספרי נוער חדשים:
אחיות
רוחות
הרעיון של קרסטי
הקמע 1-שומרת האבן
הקמע-5-נסך האלפים

ומחכים לכם בימי ראשון להקראת סיפור מקומית בסיפריה בשעה 16:30- אנא דייקו.