מכתב עדכון בנושא התכנית להסדרת מנחת מגידו

הודעות מועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

1802 עדכון בנושא תכנית להסדרת מנחת מגידו 30.7.18 

בברכה,

דליה אייל

מנהלת מחלקת יישובים מועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--

0 48290e9de6ee7c2fac697192935d13ab