הודעות מועצה

פתיחת מרכז ללימוד ערבית - מועצה
פתיחת מרכז ללימוד ערבית - מועצה