הודעות מועצה

שבוע החלל הישראלי - פלניטריום בבית המועצה 26/1
שבוע החלל הישראלי - פלניטריום בבית המועצה 26/1