מכרזים תפקידים שונים לחברים

הודעות מזכירות • 5/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז למנהל-ת לשכה

מכרז לרבש 4.2

מכרז לרכז-ת השכרות מבנים בקהילה

מכרז לרכז-ת תפעול נוי אחזקה וחצר


מצורפים מכרזים לתפקידים:
רב"ש
רכז/ת השכרות מבני קהילה
רכז/ת תפעול נוי אחזקה וחצר
מנהל/ת לישכה

שימו לב להנחיות ומועד הגשת קו"ח.

בברכה
אביב מן