תזכורת: אסיפת קיבוץ, יום א׳ 17 בספטמבר 2017, 20:00 - 21:30

לוח אירועים • 16/9/2017 כניסות