תזכורת: אסיפת קיבוץ בנושא תקציב, יום ב׳ 5 בפברואר 2018, 20:00 - 21:00 (IST)

לוח אירועים • 4/2/2018 כניסות