בחירות להנהלת האחזקות

הודעות מזכירות • 15/10/2017 כניסות

אגודת רמת דוד אחזקות הינה אגודה שיתופית חקלאית בבעלות קיבוץ רמת – דוד (51%) ואגודת החברים  צדק -  מגדל (49%). האגודה מחזיקה בבעלות בתאגידים: מתכת רמת דוד (99%), גד"ש העמק (בחלקה היחסי של רמת – דוד – 29.25%), ובלול – הפועל במסגרת אינטגרציית מילועוף. כמו כן מנהלת האגודה, בהסכם ניהול עם הקיבוץ, את פעילות הרפת וההשכרות העסקיות.


וועד ההנהלה הנוכחי של אגודת האחזקות הגיע לסוף תקופת כהונתו ועלינו לבחור וועד הנהלה חדש. בוועד ההנהלה חברים, מתוקף תפקידם, יו"ר הקיבוץ, המנהל העסקי, הגזבר, מנהל המפעל, ומנהל הקהילה, בנוסף אליהם יש לבחור, בהצבעה בקלפי,  חמישה נציגי ציבור מבין חברי הקיבוץ.  (נציגי הציבור בוועד ההנהלה היוצא: הדס שושן, עידו פיש, מרטין אטקינס, עודד גרינהוט) 


חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם מתבקשים להודיע לטוניה עד  30/10/2017.


בברכה,

רועי רבן – מרכז משק.

אורי שובל – יו"ר הקיבוץ.


בלי וירוסים. www.avast.com