הודעה על אסיפת קיבוץ 5/2

הודעות מזכירות • 30/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על האספת קיבוץ

אסיפה כללית

תתקיים ביום שני, 5/02/2018, בשעה 20:00 במועדון 60+.

על סדר היום:

אישור תקציב 2018: עסקים וקהילה

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה