תזכורת: נעים להכיר עם רותם וקס על עבודת המורה בשרות בתי הסוהר, יום ג׳ 20 ביוני 2017, 17:00 - 18:00

לוח אירועים • 19/6/2017 כניסות