מסיבת טו באב - מצ"ב קובץ הרשמה.

תרבות ופנאי • כניסות

מצורף קישור להרשמה-