תזכורת: אסיפת קיבוץ, יום ג׳ 13 בפברואר 2018, 20:00 - 20:30 (IST)

לוח אירועים • 12/2/2018 כניסות