מספר טיפים להימנעות משריפות

הודעות מזכירות • 23/6/2020 כניסות

הקיץ כבר בעיצומו ובמרחב הכפרי מתרבות השריפות בשטחי הבור ובחצרות.

צוות המומחים שלנו קיבץ מס' טיפים למיגון אש במרחב הכפרי כשירות לתושבים.

בברכת קיץ בטוח.