אסיפת קיבוץ ב-9/09/2019 כולל חומר רקע

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הצעת החלטה בעניין חיסונים אחרי שינויים בהתאם להערות ממחוסגן

מכתב לחברים בנושא חיסונים במערכת החינוך-לאסיפה

אסיפה כללית

תתקיים ביום שני, 09/09/2019

בשעה 20:00 במועדון הסילו.

סדר היום:

אישור נוהל חיסונים בחינוך – במסגרת "מחוסגן" .

( הנושא יוצג ע"י רופא מהעמותה )

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה