תזכורת: אסיפת קיבוץ בנושא מבקשי מקלט, יום ב׳ 4 ביוני 2018, 20:00 - 21:00 (IDT)

לוח אירועים • 28/5/2018 כניסות