תזכורת: מעגלי שיח בחינוך, יום ב׳ 20 במאי 2019, 20:00 - 21:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות