קול קורא נוסף לנציגי ציבור להנהלת הקיבוץ

הודעות מזכירות • 12/2/2020 כניסות