חלון תצוגה לפסח

ד"ש מהארכיון • כניסות

מוזמנים לחדר האוכל לחלון תצוגה עם תערכות תמונות מליל הסדר בשנים שונות וכן תערוכת הגדות לפסח שנכתבו והוצאו בקיבוצנו וכן בתק"מ.